Mozer Mobile Communication Platform

Mozer Mobile Communication Platform

Mozer Mobile Communication Platform

|

นายสุวัฒน์ อินมุตโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด (Infomatix Plus Co.,Ltd) บริษัทในเครือ บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย หรือ UPA เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเข้าลงนามในสัญญาซื้อเทคโนโลยี Mobile Communication Platform (Where team talk) และบริการ Mozer Mobile Communication Platform สำหรับองค์กรธุรกิจ กับบริษัท อีออฟฟิศ ออนไลน์ จำกัด โดยสาเหตุที่จะจัดซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวเพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง จึงส่งผลให้ Mobile Penetration มีการขยายตัวสูงสุด โดยตัวเลขผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 45 ล้านคน ขณะที่สมาร์ทโฟนมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน หลังจากที่ราคาเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนลดลงจากเดิมปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 3,000 บาท เหลือ 1,500 บาท จึงทำให้ภาพรวมมูลค่าตลาดสื่อสารในปี 2557 เติบโตสูง และสภาพแวดล้อมทาง Network ได้แก่ โครงข่าย 3G และ 4G ที่มีความพร้อมสูง ผู้ให้บริการ Operator ต่างพร้อมบริการอย่างเต็มที่

การเลือกซื้อเทคโนโลยีนี้ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีใกล้เคียงกัน ตัวเลขรายได้ล่าสุดปี 2014 (อ้างอิงhttp://wintergreenresearch.com/reports/PoC.htm) รายได้เฉพาะ Push to talk ในปี 2014 ทั่วโลกรวมทั้งหมดประมาณ $3.5billion ไม่รวมกับ subscriber revenue หรือประมาณ 125,000 ล้านบาท หรือในประเทศไทย ปี 2014 มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในเทคโนโลยีวิทยุสื่อสารแอนะล็อก และ Trunk Radio ประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่เทคโนโลยีที่บริษัทจะซื้อ Push to talk เป็นเพียงหนึ่งใน Feature เท่านั้น และ Push to talk ยังมีความสมบูรณ์มากกว่าบริการทั่วไปที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Analog เดิมได้ และมี Feature ที่มากกว่า เช่น ระบบ Cloud, Mobile Voice over ip, ระบบถ่ายทอด ระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร หรือกล่าวได้ว่ามีความทันสมัยกว่า ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดสำหรับองค์กร

“การซื้อเทคโนโลยีจะทำให้ Mozer เป็น Mobile Communication Platform ของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส ที่มีความสมบูรณ์ และมีจุดแข็งที่เป็นเทคโนโลยีของประเทศไทยที่มีมาตรฐาน ยืดหยุ่นรองรับทุกความต้องการของหน่วยงาน และสามารถ Implement ให้รองรับภารกิจในหน่วยงานต่างๆ ได้ทันที และประวัติที่ผ่านมา Products นี้ได้ถูกใช้ในหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย รวมถึงงานราชพิธีสำคัญ Bike for mom เพื่อควบคุมการสื่อสารของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ตำรวจ ทหาร แพทย์ นักข่าว” นายสุวัฒน์ กล่าว

นายสุวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเติมเต็มและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร การซื้อเทคโนโลยีนี้จึงสามารถตอบโจทย์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะสร้างรายได้ที่ดี และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ หากมีโอกาสทางธุรกิจประเมินแล้วว่ามีความคุ้มค่าสำหรับการลงทุน และตลาดมีความพร้อม บริษัทก็พร้อมที่จะลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งเช่นกัน

“เราเริ่มเข้ามาปรับปรุงอินฟอร์เมติกซ์ พลัส ในช่วงปลายไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนปีนี้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจด้วยความร่วมมือของ Partner จะเริ่มทำการขาย เข้าถึงลูกค้าหน่วยงานองค์กรอย่างเร็วที่สุด สร้างช่องทางการนำเทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรสำหรับลูกค้าได้รวดเร็วที่สุด เพราะจะทำให้ Mozer Platform มีความสมบูรณ์ เป็น Off the shelf Product พร้อมสำหรับการปรับแต่งให้เหมาะสมต่อลูกค้าที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้วิทยุสื่อสารแอนะล็อกเดิม และกลุ่มธุรกิจที่เป็นลักษณะภาคสนาม เช่น หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจบริการภาคประชาชน โรงพยาบาล ทหาร ตำรวจ ส่วนโครงสร้างรายได้ของบริษัทเดิมมาจากธุรกิจเกมเป็นเทคโนโลยีเก่า ปัจจุบันเป็นยุคโมบาย และบริษัทได้เป็นผู้นำเรื่อง Mobile Communication Platform ขนาดตลาดใหญ่มาก การรับรู้รายได้จะมาจากองค์กร ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นายสุวัฒน์ กล่าวในที่สุด

อนึ่ง Mozer ประกอบด้วย คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 1.Push to talk Platform หรือระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล 2.ระบบการจัดการ ผู้ใช้งาน การจัดกลุ่ม การกำหนดสิทธิได้อิสระ 3.ระบบ Mobile Voice over ip หรือ Free secure call การโทร.ผ่าน Data Package มีความคมชัดกว่า Free Application ทั่วไป และสามารถเชื่อมต่อระบบกับระบบ Voice over ip หรือ IP Phone ขององค์กรได้ 4.ระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพเสียงผ่าน Mobile 5.ระบบ Mobile tracking และ 6.ระบบควบคุม Dispatcher สำหรับศูนย์ควบคุมสั่งการการสื่อสาร www.mozermobile.com

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000100373

http://www.thansettakij.com/2015/09/11/10604

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *